แพ็คเกจมัจฉะ ลาดักห์

จำนวนการเข้าขม 219 ครั้ง
แพ็คเกจมัจฉะ ลาดักห์
รหัสทัวร์
333-9466
วันที่เดินทาง
ทุกวัน
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

เลห์ ลาดักห์ เทือกเขาหิมาลัย ธิเบตน้อยแห่งอินเดีย

พร้อมที่จะพาตัวเองไปสูดลมหายใจ จากจุดที่สูงกว่าใคร…ในโลกใบนี้รึยัง งั้นตามมากันเลย *เมืองเลห์ ที่ได้รับขนานนามว่า ธิเบตน้อยแห่งอินเดีย เสน่ห์ของเมืองนี้ คือความเรียบง่าย สงบ อากาศดี ซึ่งแตกต่างจากภาพของอินเดียที่เราคุ้นเคย

แผนการเดินทาง

เตรียมตัวออกเดินทางจาก กรุงเทพ สู่ เมืองเลห์ ในช่วงค่ำ-ดึกโดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเดลลี 6 -7 ชั่วโมงโดยประมาณ (ตามเที่ยวบินที่เลือกไว้)

เดินทาง(ตามเที่ยวบินที่เลือกไว้) ไปยังเลห์ เมืองหลวงของลาดักห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 11,800 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล เมื่อถึงสนามบิน Kushok Bakula Airport จะมีเจ้าหน้าที่มารับที่สนามบิน ไปยังที่พัก หรือโรงแรมที่ได้เลือกไว้ จากนั้นพักผ่อนเพื่อให้ของร่างกายได้ปรับตัวเข้ากับบรรยากาศที่สูงจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม และจากนั้นในช่วงเย็น เดินเที่ยวชมพระราชวังเลห์ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 มีทั้งหมด 9 ชั้น ในอดีตเป็นพระราชวังที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดักห์  

และเยี่ยมชม เจดีย์ชานติ เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ โดยชาวญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก รอบๆเจดีย์สามารถมองเห็นหิวทัศน์ของเมืองเลห์ได้อย่างรอบด้าน

นำท่านสู่ ตลาดเลห์ ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่น มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อเลือกชม และนำท่านเข้าสู่ที่พัก และรับประทานอาหารเย็น

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่หมู่บ้าน ลามายูรู ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงาม Sham valley และเยี่ยมชม วัด Likir (วัดลิกีร์) เป็นวัดที่เก่าแก่ ศาสนาพุทธ ใน Ladakh วัดนี้มีพระพุทธรูปพระศรีอาริยเมตไตรย์ขนาดใหญ่

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบทิเบต  วัดเก่าแก่ขนาดไม่ใหญ่ อยู่ในหมู่บ้านอัลชิ หมู่บ้านที่สวยงามเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเลห์ สร้างราวปี ค.ศ. 958 - 1055 โดยท่านกูรู Rinchen Zangpo ภายในวัด มีสถูป  พระพุทธรูปองค์ใหญ่ งานศิลปะไม้แกะ และจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่

ระหว่างทางที่จะไปแม่น้ำสองสี จะต้องผ่านหุบเขาแม่เหล็กนี้ก่อนและก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปสุดๆ  แมกเนติก ฮิลล์ (Magnetic Hill)เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องแวะถ้ามาเที่ยวเลห์ เราสามารถลงไปถ่ายรูปได้ และจะได้แบ๊คกราวน์เป็นถนนที่ยาวสุดลูกหูลูกตา คือสวยงามมาก

ถึงจุด Zanskar & Indus Rivers เป็นเส้นทางผ่านจุดที่ แม่น้ำสินธุ (Indus) ที่มีสีเขียว ตัดกับ แม่น้ำซานสการ์ ที่มีสีน้ำตาล บรรจบของแม่น้ำสองสายสองสีไหลมารวมกัน ณ จุดๆ นี้ คือ Sangam Viewpoint หากมาถูกช่วงถูกเวลาก็จะเจอแม่น้ำ 2 สาย ไหลมารวมกันเป็น 2 สี อย่างที่เห็น หากมาช่วงหิมะกำลังละลายก็จะเจอแม่น้ำเป็นสีโครน หรือถ้ามาช่วงฤดูหนาวก็จะเจอแม่น้ำเป็นน้ำแข็ง และรับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านสู่ วัดลามายูรุ เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดและเป็นวัดที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่เมืองเลห์ เนื่องจากวัดมีความสูงมาก ทำให้ผู้มาเยือนที่นี่จึงสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนราม่าที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้รอบพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถมเองเห็นวิวทะเลสาบในมุมที่ระดับสูงๆได้เลย  หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ที่เลห์

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ ทะเลสาบปันกอง (Pangong Lake) ระหว่างทางไปนั้นเราจะต้องผ่าน Changla Pass ซึ่งเป็นถนนที่สูงที่สุดอันดับ 3 ในโลก (ความสูงจากระดับน้ำทะเล 17,350 ฟุต) เป็นทางผ่านที่ใช้เดินทางไปมาระหว่างเมืองเลห์ลาดักกับทะเลสาบปันกอง

และรับประทานอาหารกลางวัน ที่ บริเวณทะเลสาปปันกอง

ซึ่ง ทะเลสาบปันกอง (Pangong Lake) นั้นเป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำเค็มในเทือกเขาหิมาลัย และตั้งอยู่ที่สูงที่สุดในโลก 14,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล และมีความยาวทั้งสิ้นเกือบ 140 กม. มีขนาดกว้าง 3-5 กม. ซึ่งมี ขนาดมากกว่าที่อยู่ในเขตแดนทิเบต ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชม. จากเลห์ เที่ยวชมเพลินเพลิน กับทัศนียภาพ อันสวยงามของทะเลสาบที่สูงตระหง่าน  ล้อมรอบด้วยภูเขาสีเทาและสีน้ำตาล นับคลื่นที่ซัดชายฝั่งของทะเลสาบ ซึ่งทะเลสาบนี้จะ เปลี่ยนสี และตื่นตาตื่นใจไปกับเฉดสีฟ้าที่แตกต่างกันตั้งแต่สีฟ้า  ไปจนถึงสีน้ำเงินกรมท่า หลังจากนั้นเราเดินทางกลับมาสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่เลห์

ช่วงเช้า (ตามเที่ยวบินที่เลือกไว้) เดินทางไปยังสนามบิน Kushok Bakula Airport เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

รายละเอียดราคารวม

 • รวมค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ได้เลือกไว้
 • รวมอาหารทุกมื้อ นับตั้งแต่ที่อยู่ เลห์ (เช้า - กลางวัน-เย็นทุกวัน)
 • รวมรถรับส่งที่สนามบิน ทั้งไป และ กลับ
 • รวมรถทำเที่ยวตลอดรายการ Inova (เป็นรถที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ)
 • รวมออกซิเจนจำนวน 1 ถัง ต่อรถ 1 คัน (ในวันที่ไปทะเลสาปปันกอง)
 • รวมค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง ตามที่รายการระบุ
 • รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยเมืองลาดัก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าเขตพื้นที่ปกป้องได้แก่ Pangong Lake
 • มีไกด์นำเที่ยวตลอดทั้งทริป
 • รวมค่าภาษี ท้องถิ่น 5%
 • รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-

รายละเอียดราคาไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - เดลี – เลห์ - เดลี – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกประเภทหรือแพคเกจทัวร์เสริม สั่งอาหารเพิ่มเติม ล่องแก่งและขี่อูฐ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ ทิป, ประกันภัย, บริการซักรีด, โทรศัพท์
 • ค่าเครื่องดื่ม  น้ำเปล่า น้ำอัดลม ,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง/การเข้าพัก อันเนื่องมาจากการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย สุขภาพไม่ดี สิ่งกีดขวางบนถนน และ/หรือปัจจัยใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองแพคเก็จและสำรองที่นั่ง

 • ชำระค่าแพคเก็จโดยมัดจำท่านล่ะ 5,000.- บาท หลังจากที่ได้รับการยืนยันที่พักและการเดินทาง ภายใน 2 วันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขจากทางอินเดีย
 • หากจองแพคเก็จห้องพักน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระแบบเต็มจำนวน
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันหากมิฉะนั้นที่พักและกิจกรรมที่ได้ทำการจองอาจถูกยกเลิกได้
 • การขอเงินคืน ต้องมากกว่า 45 วัน ทางบริษัทจะทำการ คืนเงินเต็มจำนวน และมีค่าบริการ 500 บาท/ ท่าน
 • การขอคืนเงิน 30-45 วันทาง บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง ที่เกิดขึ้น
 • กรณีน้อยกว่า 20 วันทาง บริษัทขอยึดเงินเต็มจำนวน

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. แพคเกจนี้ อาจมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในแพคเกจนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น สภาพอากาศ ปัญหาทางการเมือง ทั้งการเปลี่ยนแปรงโปรแกรมขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. หากกรณีที่สถานที่เที่ยว สถานที่ใดสถานที่หนึ่งปิดหรือไม่สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุสุดวิสัยเช่น เหตุการณ์ถนนปิด ดินถล่ม ทางบริษัทไม่สามาถคืนเงินได้
 3. กรณีผู้เดินทางมีการตกลงเปลี่ยนเส้นทางกับไกด์ หรือคนขับรถในระหว่างการท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และไม่สามารถคืนเงินในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงินทุกกรณี
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
รหัส 333-9466 แพ็คเกจมัจฉะ ลาดักห์
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท
เดินทางช่วง ทุกวัน
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://tour.rakyimtravel.com/tour.php?tour_id=1470

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/025/333-9466.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333
โทร 02-1717961-3 หรือ 094-2492236
LINE ID @rakyimtour
อีเมล rakyimtour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

เลห์ ลาดักห์ เทือกเขาหิมาลัย ธิเบตน้อยแห่งอินเดีย พร้อมที่จะพาตัวเองไปสูดลมหายใจ จากจุดที่สูงกว่าใคร…ในโลกใบนี้รึยัง งั้นตามมากันเลย *เมืองเลห์ ที่ได้รับขนานนามว่า ธิเบตน้อยแห่งอินเดีย เสน่ห์ของเมืองนี้ คือความเรียบง่าย สงบ อากาศดี ซึ่งแตกต่างจากภาพของอินเดียที่เราคุ้นเคย
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333

36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา