แพ็คเกจรีสอร์ทมัลดีฟส์ Thulhagiri Island Resort & Spa Maldives

จำนวนการเข้าขม 81 ครั้ง
แพ็คเกจรีสอร์ทมัลดีฟส์ Thulhagiri Island Resort & Spa Maldives
รหัสทัวร์
333-9492
วันที่เดินทาง
วันนี้ - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

Thulhagiri เป็นภาษามัลดีฟส์ แปลว่า สายรุ้ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการกีฬาและสันทนาการให้เลือกมากมาย, ที่รวมทั้งวอลเลย์บอล, ปิงปอง, แบดมินตัน, และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะทำให้วันหยุดในมัลดีฟส์ของคุณเพลิดเพลินสนุกสนาน พร้อมทั้งแอโรบิก และยิมที่มีอุปกรณ์ครบครันที่พร้อมให้บริการ รีสอร์ททูรากิรี คือสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมจากเชฟชื่อดังชาวออสเตรีย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารภายในสวนที่ล้อมรอบด้วยพืชพรรณสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์หรือจะเพิ่มบรรยากาศการทานอาหารจากชั้นบนของห้องอาหารที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากโต๊ะอาหารของคุณ. Dive centre บริการกิจกรรมดำน้ำมากมายสำหรับนักดำน้ำที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้น มีเจ้าหน้าที่ผู้เลี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาที่หลากหลายภาษา เช่น ภาษาเนเธอร์แลนด์ (ภาษาดัตช์) ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ และภาษาญี่ปุ่น ทั้งบริเวณเกาะยังล้อมรอบไปด้วยสถานที่ดำน้ำที่โด่งดัง The Coconut Spa ที่รีสอร์ททูรากิรีให้บริการทรีทเมนท์จากบาหลีซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบฮอร์โมนของคุณและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

แผนการเดินทาง

Thulhagiri Island Resort & Spa Maldives

ราคาโปรโมชั่น *ต้องจองก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2023 หากมีโปรโมชั่นที่ถูกกว่าจะไม่สามารถยกเลิกและจองใหม่ได้

แผนที่

เงื่อนไข

แพคเกจรวม

 • ห้องพัก 2 - 4 คืน
 • Speed boat รับส่งท่าอากาศยานมาเล่ - รีสอร์ท ไปกลับ
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินและ Welcome drink
 • All Inclusive Meal อาหารทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มเสิร์ฟไม่อั้น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ Sparkling น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ชา กาแฟ 08.00 - 24.00
 • อาหารว่าง 10.00 - 11.30 และ 15.00 - 17.00
 • ฟรีทริปดำน้ำ หรือทริปตกปลา โดยขึ้นอยู่กับตารางการจัดกิจกรรมของทางรีสอร์ท จำนวนผู้เข้าร่วม สภาพอากาศ หากไม่ได้เข้าร่วมหรือแจ้งยกเลิกโดยทางรีสอร์ท ไม่สามารถคืนเงินหรือชดเชยอื่นๆ แทนได้ (มีโอกาสที่จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ในระหว่างการเข้าพักหากไม่มีการจัดกิจกรรมในช่วงนั้น ซึ่งต้องเช็คที่รีสอร์ทในวันเข้าพักอีกครั้ง)
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ฟรี Wi Fi
 • ฟิตเนส ปิงปอง สระว่ายน้ำ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าGST tax, Service charge, Green tax
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี

แพคเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ
 • mini-bar, private dining, special events or in-villa dining All restaurants offer a lacarte dining experiences
 • กิจกรรม, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าบริการตรวจ PCR ที่ไทยและที่มัลดีฟส์

การสำรองห้องพัก

 • ชำระยอดเต็มจำนวน พร้อมส่ง สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต มาสำรองห้องพัก

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • หากยืนยันการจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถส่งต่อ , คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับกรุ๊ปทัวร์ได้
 • ก่อนทำการจองควรเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 • ทุกราคาและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
รหัส 333-9492 แพ็คเกจรีสอร์ทมัลดีฟส์ Thulhagiri Island Resort & Spa Maldives
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
เดินทางช่วง วันนี้ - ธ.ค.66
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://tour.rakyimtravel.com/tour.php?tour_id=1497

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/025/333-9492.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333
โทร 02-1717961-3 หรือ 094-2492236
LINE ID @rakyimtour
อีเมล rakyimtour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

Thulhagiri เป็นภาษามัลดีฟส์ แปลว่า สายรุ้ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการกีฬาและสันทนาการให้เลือกมากมาย, ที่รวมทั้งวอลเลย์บอล, ปิงปอง, แบดมินตัน, และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะทำให้วันหยุดในมัลดีฟส์ของคุณเพลิดเพลินสนุกสนาน พร้อมทั้งแอโรบิก และยิมที่มีอุปกรณ์ครบครันที่พร้อมให้บริการ รีสอร์ททูรากิรี คือสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมจากเชฟชื่อดังชาวออสเตรีย คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารภายในสวนที่ล้อมรอบด้วยพืชพรรณสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์หรือจะเพิ่มบรรยากาศการทานอาหารจากชั้นบนของห้องอาหารที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากโต๊ะอาหารของคุณ. Dive centre บริการกิจกรรมดำน้ำมากมายสำหรับนักดำน้ำที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้น มีเจ้าหน้าที่ผู้เลี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาที่หลากหลายภาษา เช่น ภาษาเนเธอร์แลนด์ (ภาษาดัตช์) ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ และภาษาญี่ปุ่น ทั้งบริเวณเกาะยังล้อมรอบไปด้วยสถานที่ดำน้ำที่โด่งดัง The Coconut Spa ที่รีสอร์ททูรากิรีให้บริการทรีทเมนท์จากบาหลีซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบฮอร์โมนของคุณและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333

36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา