แพคเกจลาเต้ ลาดัก นูบร้าวัลเล่ห์

จำนวนการเข้าขม 142 ครั้ง
แพคเกจลาเต้ ลาดัก นูบร้าวัลเล่ห์
รหัสทัวร์
333-9501
วันที่เดินทาง
ทุกวัน
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

เส้นทางยอดฮิต ทะเลสาปปันกอง (Pangong Lake) ,นูบร้าวัลเล่ย์​( Nubra Valley) ,วัดธิกเซ่ ,พระราชวังเลห์

แผนการเดินทาง

เตรียมตัวออกเดินทางจาก กรุงเทพ สู่ เมืองเลห์ ในช่วงค่ำ-ดึก โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเดลลี 6 -7 ชั่วโมงโดยประมาณ

เดินทาง(ตามเที่ยวบินที่เลือกไว้)ไปยังเลห์ เมืองหลวงของลาดักห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 11,800 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล

เมื่อถึงสนามบิน Kushok Bakula Airport (ประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที) จะมีเจ้าหน้าที่มารับที่สนามบิน ไปยังที่พัก หรือโรงแรมที่ได้เลือกไว้ จากนั้นพักผ่อน เพื่อให้ของร่างกายได้ปรับตัวเข้ากับบรรยากาศที่สูง

จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน แล้วในช่วงเย็น เดินเที่ยวชม พระราชวังเลห์ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 มีทั้งหมด 9 ชั้น ในอดีตเป็นพระราชวังที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดักห์  

และเยี่ยมชม เจดีย์ชานติ เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ โดยชาวญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก รอบๆเจดีย์สามารถมองเห็นหิวทัศน์ของเมืองเลห์ได้อย่างรอบด้าน

นำท่านสู่ ตลาดเลห์ ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่น มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อเลือกชม และนำท่านเข้าสู่ที่พัก และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร )หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ นูบร้า วัลเล่ย์ (Nubra Valley) ระหว่างทางที่จะไปถึง เราจะแวะที่ คาร์ดุง ลา พาส (Khardung La Pass) ถนนที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 5,602m เหนือระดับน้ำทะเล สูงเวอร์วังจนทำให้ที่นี่มีน้ำแข็งปกคลุมตลอด เรียกได้ว่าถ้าใครได้ผ่านถนนเส้นนี้ คือต้องแวะถ่ายรูป  มีจุดชมวิวสวยๆ พร้อมมีร้านกาแฟ เล็กๆ

หลังจากนั้นเราเดินทางต่อไปยังนูบร้าวัลเลห์ และรับประทานอาหารกลางวัน

นูบร้า วัลเล่ย์ (Nubra Valley) หุบเขาแห่งดอกไม้ แหล่งปลูก Apricot และผลไม้ของลาดักห์ อยู่ห่างจากเลห์ไปทางเหนือประมาณ 125 km วิวของทีนี่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัม ซึ่งเทือกเขานี้ เป็นเขตแดนตามธรรมชาติกั้นอินเดีย กับปากีสถาน และยังเป็นที่เที่ยวที่สุดฮิตที่คนชอบไปขี่อูฐ สนุกสนานเพลิดเพลินที่เนินทรายระหว่างเดสกิตและหมู่บ้านฮันเดอร์ (ซึ่งอูฐที่นี่จะเป็น หนอกคู่ซึ่งพบได้เฉพาะในลาดัคห์และมองโกเลีย) จากนั้นรับประทานอาหารเย็น ที่แคมป์ / ที่พัก

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม/ที่พัก ออกเดินทางสู่ ทะเลสาปปันกอง (ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงประมาณ 150 กิโลเมตร) ระหว่างทางเราจะแวะชมอีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือ แม่น้ำไชออร์ค (Shyok River) มีความหมายว่า “แม่น้ำแห่งความตาย” แม้จะมีชื่อที่ดูน่ากลัวแต่วิวทิวทัศน์และสายน้ำสีฟ้าสะอาดแห่งนี้มีความงดงามตรงกันข้ามกับความหมายของชื่อแม่น้ำเลย

ถึงทะเลสาบปันกอง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเข้าเข้าแคมป์ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย และตื่นตาตื่นใจไปกับ ทะเลสาปปันกอง ที่เปลี่ยนสีที่แตกต่างกันตั้งแต่สีฟ้า ไปจนถึงสีน้ำเงินกรมท่า และชมพระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบอย่างสวยงาม ทะเลสาบนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำเค็มในเทือกเขาหิมาลัย และตั้งอยู่ที่สูงที่สุดในโลก 14,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล และมีความยาวทั้งสิ้นเกือบ 140 กม. มีขนาดกว้าง 3-5 กม. ซึ่งมี ขนาดมากกว่าที่อยู่ในเขตแดนทิเบต ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชม. จากนั้นกลับสู่แคมป์พัก บริเวณริมทะเลสาบ และรับประทานอาหารเย็น

ในช่วงเวลาอันเช้าตรู่ รับชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลสาบปันกอง อันแสนสวยงาม

จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่แคมป์ที่พัก ได้เวลาอันควร เดินทางกลับมาที่ เลห์ ระหว่างทางไปเยี่ยมชม วัดติกเซ่ย์ (Thiksey Monastery) ตั้งอยู่บนยอดเขา ในหมู่บ้านติกเซ่ย์ สร้างกลางศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายลามะหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ

และจากนั้นเยี่ยมชม Shey Palace เป็นอดีตพระราชวังที่ผ่านร้อน ฝน หนาว มากว่า 500 ปี ด้านในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปทองแดงที่สูงใหญ่ขนาดตึกสามชั้น ความพีคอยู่ที่วิวด้านหน้า ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแม้ในหน้าหนาว และบ่อน้ำ ที่ดูไป ดูมา เหมือนนิวซีแลนต์แดนภารตะไม่มีผิด ถ่ายไปก็กรี๊ดในใจไป

เข้าสู่ที่พัก และรับแระทานอาหารที่โรงแรม

ช่วงเช้า   เดินทางไปยังสนามบิน Kushok Bakula Airport เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

แผนที่

เงื่อนไข

รายละเอียดราคารวม

 • รวมค่าที่พัก 4 คืน ตามที่ได้เลือกไว้
 • รวมอาหารทุกมื้อ นับตั้งแต่ที่อยู่ เลห์ (เช้า - กลางวัน-เย็นทุกวัน)
 • รวมรถรับส่งที่สนามบิน ทั้งไป และ กลับ
 • รวมรถทำเที่ยวตลอดรายการ Inova (เป็นรถที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ)
 • รวมออกซิเจนจำนวน 1 ถัง ต่อรถ 1 คัน (ในวันที่ไปทะเลสาปปันกอง)
 • รวมค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง ตามที่รายการระบุ
 • รวมธรรมเนียมเรียกเก็บโดยเมืองลาดัก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าเขตพื้นที่ปกป้องได้แก่ Pangong Lake
 • รวมไกด์นำเที่ยวตลอดทั้งทริป
 • ค่าภาษี ท้องถิ่น 5%
 • ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-

รายละเอียดราคาไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - เดลี – เลห์ - เดลี – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกประเภทหรือแพคเกจทัวร์เสริม สั่งอาหารเพิ่มเติม ล่องแก่งและขี่อูฐ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ ทิป, ประกันภัย, บริการซักรีด, โทรศัพท์
 • ค่าเครื่องดื่ม  น้ำเปล่า น้ำอัดลม ,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง/การเข้าพัก อันเนื่องมาจากการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย สุขภาพไม่ดี สิ่งกีดขวางบนถนน และ/หรือปัจจัยใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองแพคเก็จและสำรองที่นั่ง

 • ชำระค่าแพคเก็จโดยมัดจำท่านล่ะ 5,000.- บาท หลังจากที่ได้รับการยืนยันที่พักและการเดินทาง ภายใน 2 วันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขจากทางอินเดีย
 • หากจองแพคเก็จห้องพักน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระแบบเต็มจำนวน
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันหากมิฉะนั้นที่พักและกิจกรรมที่ได้ทำการจองอาจถูกยกเลิกได้
 • การขอเงินคืน ต้องมากกว่า 45 วัน ทางบริษัทจะทำการ คืนเงินเต็มจำนวน และมีค่าบริการ 500 บาท/ ท่าน
 • การขอคืนเงิน 30-45 วันทาง บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง ที่เกิดขึ้น
 • กรณีน้อยกว่า 20 วันทาง บริษัทขอยึดเงินเต็มจำนวน

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. แพคเกจนี้ อาจมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในแพคเกจนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น สภาพอากาศ ปัญหาทางการเมือง ทั้งการเปลี่ยนแปรงโปรแกรมขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. หากกรณีที่สถานที่เที่ยว สถานที่ใดสถานที่หนึ่งปิดหรือไม่สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุสุดวิสัยเช่น เหตุการณ์ถนนปิด ดินถล่ม ทางบริษัทไม่สามาถคืนเงินได้
 3. กรณีผู้เดินทางมีการตกลงเปลี่ยนเส้นทางกับไกด์ หรือคนขับรถในระหว่างการท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และไม่สามารถคืนเงินในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงินทุกกรณี
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
รหัส 333-9501 แพคเกจลาเต้ ลาดัก นูบร้าวัลเล่ห์
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทางช่วง ทุกวัน
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://tour.rakyimtravel.com/tour.php?tour_id=1551

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/025/333-9501.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333
โทร 02-1717961-3 หรือ 094-2492236
LINE ID @rakyimtour
อีเมล rakyimtour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เส้นทางยอดฮิต ทะเลสาปปันกอง (Pangong Lake) ,นูบร้าวัลเล่ย์​( Nubra Valley) ,วัดธิกเซ่ ,พระราชวังเลห์
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ใบอนุญาต 11/06333
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท รักยิ้มทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/06333

36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา